Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny

Zobacz, jakie wsparcie oferuje

Obszar wsparcia

Oferujemy bezpłatną pomoc i wsparcie rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności – zarówno w czasie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka.

  • stała opieka doradcy – terapeuty rodziny
  • indywidualny plan działań wspierających
  • konsultacje ze specjalistami zależnie od potrzeb uczestników
  • konsultacje z zakresu rehabilitacji (np. fizjoterapeuta, masażysta, dietetyk, położna i inne)
  • konsultacje psychologiczne,
  • psychoterapia rodzin – indywidualna lub grupowa
  • doradztwo społeczno-prawne
  • grupy wsparcia dla rodzin
  • przerwa wytchnieniowa

W razie potrzeby koordynujemy wsparcie dla dziecka i rodziny we współpracy z dolnośląskimi szpitalami, wiodącym ośrodkiem programu „Za życiem”, poradniami rodzinnymi, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami adopcyjnymi, hospicjami.

Kontakt

Kontakt:

tel. 605 505 825  e-mail: dcwr@promykslonca.pl

Adres:

Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny

ul. Powstańców Śląskich 193b, Wrocław