Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Projekty

Znajdź projekt dla siebie

Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny 2024

Bezpłatna pomoc i wsparcie rodzin dotkniętym problemem niepełnosprawności – zarówno w czasie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka

Więcej o projekcie

zdjęcie dekoracyjne

„Opieka wytchnieniowa” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin osób z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub dzieci do 16 roku życia. Projekt skierowany do mieszkańców powiatów: M. Wrocław, wrocławskiego, trzebnickiego, wołowskiego, dzierżoniowskiego.

Więcej o projekcie

Zdjęcie ilustracyjne

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej na obszarze Dolnego Śląska

Asystencja osobista dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt skierowany do mieszkańców powiatów wołowskiego, wrocławskiego, wałbrzyskiego, M. Wrocław, M. Wałbrzych i M. Legnica.

Więcej o projekcie

Poradnia rodzinna

Miejsce świadczenia nieodpłatnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, zagrożonymi niepełnosprawnością, z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, depresją, problemami psychicznymi i innymi.

Więcej o projekcie

Punkt Informacji Dla Osób z Niepełnosprawnościami

Specjalistyczny punkt informacyjno-poradniczy, dedykowany osobom z niepełnosprawnościami, zamieszkałym na terenie województwa dolnośląskiego, członkom ich rodzin oraz instytucjom na co dzień zajmującym się wspieraniem osób niepełnosprawnych.

Więcej o projekcie

terapeuta z dzieckiem w sali do integracji sensorycznej

Terapie finansowane przez PFRON

Prowadzenie terapii dla osób z niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do 18 roku życia.
Więcej o projekcie

elegancko ubrany chłopiec w dużych czerwonych okularach, za nim na ścianie napis impossible, chłopiec czerwoną farbą przekreśla litery IM

Działania adaptacyjno-modernizacyjne w lokalu przy ul. Św. Antoniego 36/38 we Wrocławiu

Fundacja „Promyk Słońca” prowadzi działania adaptacyjno-modernizacyjne  w lokalu przy ul. Św. Antoniego 36/38 we Wrocławiu w ramach przedsięwzięcia  dofinansowanego ze środków KPO i Zwiększania Odporności (w ramach Programu „Odporność  oraz Rozwój Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości Społecznej” na lata 2022-2025)

Więcej…

Projekty zakończone

Zobacz zrealizowane projekty